КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

      Практична підготовка здобувачів освіти Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр», освітнім ступенем «Бакалавр» та «Магістр» за денною та заочною формами навчання.

Мета практики – оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації роботи в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних знань, умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

 

ВИДИ ПРАКТИК

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 

025 Музичне мистецтво

 • педагогічна практика;
 • концертно-виконавська практика;
 • практика роботи з оркестром, хором/акомпаніаторська практика.

                                                   

024 Хореографія

 • педагогічна практика;
 • переддипломна (виконавська) практика.

 

026 Сценічне мистецтво

 • навчально-сценічна практика;
 • переддипломна (виконавська) практика.

 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 • навчальна практика;
 • переддипломна практика.

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • навчальна практика;
 • переддипломна практика.

 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

 • навчальна практика;

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

025 Музичне мистецтво

 • педагогічна практика;
 • музична практика;
 • виконавська практика та практика роботи з творчим колективом.

 

024 Хореографія

 • навчальна (ознайомча) практика;
 • навчальна (фольклорна) практика;
 • педагогічна практика;
 • переддипломна (виконавська) практика.

 

026 Сценічне мистецтво

 • навчальна (театрально-ознайомча) практика;
 • навчальна (навчально-організаційна) практика;
 • виробнича (переддипломна)практика.

 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 • навчальна (ознайомча) практика;
 • виробнича (менеджерська) практика;
 • виробнича (переддипломна) практика.

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • навчальна (бібліотечна) практика;
 • навчальна (архівна) практика;
 • виробнича (переддипломна) практика.

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

025 Музичне мистецтво

 • практика роботи з творчим колективом (за фаховим спрямуванням), концертмейстерська практика;
 • асистентська (науково-педагогічна) практика;
 • виконавська (концертна) практика.

 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 • навчальна (ознайомча) практика;
 • виробнича (менеджерська) практика;
 • виробнича (переддипломна) практика.